עפר קובר, מתרגם o Ofer Kober, translator
שלום! אני מתרגם מאנגלית לעברית. תרגמתי ספרות מופת פילוסופית, ספרים פופולריים על פילוסופיה, ספרות מחקר במדעי הרוח ובמדעי החברה, מדע פופולרי, מאמרים עיתונאיים, ספרות עיון כללית ומגוון רחב של טקסטים אחרים.   ←  עוד?

Ofer Kober, translator
Hello! I translate from English into Hebrew. My translations include works from the classics of philosophy, a history of philosophy, popular philosophy and science books, scholarly and popular literature in the humanities and the social sciences, journalistic articles, general non-fiction literature and a varied array of other texts.   →   more?
מידע     ·      איך ליצור אתי קשר     ·      information     ·      how to contact me
עמוד הכניסה
מידע בעברית
information in english
http://oferk.com