עפר קובר, מתרגם o Ofer Kober, translator
שלום! אני מתרגם מאנגלית לעברית. תרגמתי ספרות מופת פילוסופית, היסטוריה של הפילוסופיה, ספרים פופולריים על פילוסופיה ומדע, ספרות מחקר במדעי הרוח ובמדעי החברה, ספרות מדעית, מאמרים עיתונאיים, ספרות עיון כללית, ספרי מחשבים ומגוון רחב של טקסטים אחרים.   ←  עוד?

Ofer Kober, translator
Hello! I translate from English into Hebrew. My translations include works from the classics of philosophy, a history of philosophy, popular science and philosophy books, scholarly and popular literature in the humanities and the social sciences, journalistic articles, business literature and a varied array of other texts.   →   more?
מידע     ·      איך ליצור אתי קשר     ·      information     ·      how to contact me
עמוד הכניסה
מידע בעברית
information in english
http://oferk.com