ספרים

הרשימה שלהלן כוללת ספרים שהשלמתי את תרגומם לעברית. היא מכילה ספרים שיצאו אור וכן ספרים שעדיין לא התפרסמו (הסימון ____ משמעו שמועד הפרסום עדיין אינו ידוע). היא אינה כוללת חלקים מספרים ועשרות מאמרים שראו אור בכתבי עת שונים, בקבצים מדעיים ובמסגרות אחרות. היא גם אינה כוללת ספרים שכבר אינם ניתנים להשגה (כמו ספרי מחשבים ישנים שכבר אינם רלוונטיים) וספרים שלא נועדו להפצה מסחרית.

פילוסופיה היסטוריה מדע עסקים, כלכלה, ניהול ומנהיגות
home
מידע
ספרים
איך ליצור אתי קשר
information in english
http://oferk.com