ספרים

הרשימה שלהלן כוללת ספרים שהשלמתי את תרגומם לעברית. היא מכילה ספרים שראו אור וכן ספרים שמועד פרסומם עדיין אינו ידוע. היא אינה כוללת חלקים מספרים ועשרות מאמרים שראו אור בכתבי עת שונים, בקבצים מדעיים ובמסגרות אחרות. היא גם אינה כוללת ספרים שכבר אינם ניתנים להשגה (כמו ספרי מחשבים ישנים שכבר אינם רלוונטיים) וספרים שלא נועדו להפצה מסחרית.

פילוסופיה היסטוריה מדע וחברה כלכלה, עסקים, ניהול ומנהיגות סיפורת
home
מידע
ספרים
איך ליצור אתי קשר
information in english
http://oferk.com